Formularz kontaktowy:

Nazwisko/Firma: Twój adres e-mail:

Partnerzy:
 

ZAKŁAD NAUKOWO - TECHNICZNY
"EKO - LAB"


JASIEŃ, ul Sądecka 3, 32-800 Brzesko
Tel./Fax: (14) 68 67 522, Tel. (14) 68 67 523

Regon: 850356463
NIP: 869-100-32-34
Bank: PKO BP SA, O/Brzesko
Nr Konta: 42 1020 4984 0000 4302 0003 7275


Adres do korespondencji elektronicznej:
ekolab(at)ekolab.com.pl

symbol (at) proszę zastąpić znakiem @
Dostępny jest również formularz kontaktowy po lewej stronie (proszę podać swój adres email dla korespondencji zwrotnej).
 

Pokaż Zakład Naukowo-Techniczny "EKO=LAB" na większej mapie
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!