Kruszarka LAB-01-65
Laboratoryjna kruszarka szczękowa typu LAB-01-65 służy do wstępnego rozdrabniania różnego rodzaju materiałów ziarnistych, gdzie maksymalne wymiary ziaren nie przekraczają 65 mm.
W rezultacie operacji kruszenia uzyskać można produkt o uziarnieniu od 3 do 15 mm. W tym zakresie istnieje 10 stopni sztywnego nastawienia szerokości szczeliny wylotowej kruszarki.
W kruszarce szczękowej LAB-01-65 mogą być rozdrabniane zarówno materiały średnio oraz bardzo twarde.
Możliwości zastosowania tej kruszarki występują głównie w następujących dziedzinach przemysłowych oraz naukowo - badawczych:
  • górnictwo i hutnictwo
  • geologia i mineralogia
  • szkło i ceramika
  • surowce skalne i materiały budowlane


ZALETY KRUSZARKI:
  • zwarta, stabilna konstrukcja
  • łatwy dostęp do elementów komory roboczej
  • odporność na długotrwałe obciążenia eksploatacyjne
  • powtarzalność wyników kruszenia
  • łatwość wymiany elementów komory roboczej
  • 2 lata gwarancji

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!